Informace

Naše společnost byla založena roku 1997 a je zapsána u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou B 2302. Mezi naše hlavní služby patří prodej produktů rostlinné a živočišné výroby. Zejména produktů, jako jsou obilniny a cukrová řepa. Produktem živočisné výroby jsou drůbeží brojleři.

2023-2024

 

Naše firma na přelomu 2023/2024 realizovala projekt instalace fotovoltaické elektrárny s výkonem 99,36 kWp v ostrovním systému. Je umístěna na střeše našeho zemědělského objektu. Projekt byl realizován za účel snížení ekologické stopy a nákladů na energii tím, že nabízí ekologickou alternativu k tradičním zdrojům energie. S naší fotovoltaickou elektrárnou přispíváme k ochraně životního prostředí a podpoře obnovitelných zdrojů energie pro budoucí generace. Financování projektu bylo realizováno s podporou prostředků z EU.

Neradová Jana DAN – MORAVIA AGRAR a.s.

2021

Pozvánka na VH 2021

Stanovy 2021

2015

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu.