Informace

Naše společnost byla založena roku 1997 a je zapsána u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou B 2302. Mezi naše hlavní služby patří prodej produktů rostlinné a živočišné výroby. Zejména produktů, jako jsou obilniny a cukrová řepa. Produktem živočisné výroby jsou drůbeží brojleři.

2021

Pozvánka na VH 2021

Stanovy 2021

2015

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu.